Dźwięk

Pozwala wejść w stan głębokiej relaksacji. Wiadomo jest, że praca z tego poziomu jest bardzo efektywna. Redukuje stany napięcia, lęki, wspiera pracę z traumami, wycisza i odstresowuje. Oczywiste jest, że prowadzi to do poprawy jakości życia. Rozwój technologii, natłok informacji, nieustająco wzrastające tempo życia i niepewność jutra sprawiają, że przebywamy w przedłużającym się podniesionym poziomie stresu i braku równowagi emocjonalnej. Dobrze jest wiedzieć jak można pomóc sobie w takiej rzeczywistości.

Kwalifikacja "Prowadzenie dźwiękoterapii"

Pozwoli Ci na przeprowadzanie łagodnej i skutecznej formy relaksacji, zarówno w formie sesji indywidualnych jak i grupowych lub koncertów. Rosnąca ilość osób świadczących takie usługi ma teraz możliwość uzyskania formalnego potwierdzenia kwalifikacji. Zakres wiedzy i umiejętności potrzebnych do właściwego, efektywnego prowadzenia dźwiękoterapii obejmuje zagadnienia z wielu dziedzin oraz praktykę pod okiem profesjonalnych dźwiękoterapeutów-instruktorów.

Opracowaliśmy trzystopniowe szkolenie warsztatowe w formie stacjonarnych kursów dźwiękoterapii

Warsztaty przygotowują do egzaminu kwalifikacji zawodowej „Dźwiekoterapeuta”. Każdy poziom zakończony jest uzyskaniem dyplomu potwierdzającego udział w szkoleniu. Będziemy również organizować egzaminy przed powołaną komisją, które zakończone będą dyplomem potwierdzającym kwalifikację zawodową.